Prijava kvara


Kako izvršiti reklamaciju za proizvod?

Zakonom je propisan rok od godinu dana za sve komercijalne proizvode u kojem trgovac odgovara za materijalne nedostatke na kupljenom proizvodu.
Naputak je potrošačima da sačuvaju račun kao dokaz kupnje. Dodatno na navedeno, proizvođač ili trgovac može dati jamstvo za koje potrošač može zahtijevati da bude u pisanom obliku.

Kupac može prijaviti kvar na proizvodu na slijedeće načine
Na brojeve telefona izložbenih salona
Split (021/22-22-22),
Zagreb (
095/66-00-666
Osijek (031/21-21-21)

Na e-mail adrese izložbenih salona
Split (split@ugooprema.com)
Zagreb (zagreb@ugooprema.com)
Osijek (osijek@ugooprema.com)  

Osobnim dolaskom u izložbene salone
izložbeni saloni

Putem online obrasca  kojeg možete pronaći na linku  Online obrazac

Uvjeti jamstva navedeni su u u Jamstvenom listu, koji je priložen svakom proizvodu.
Prodavatelj odgovora za materijalne nedostatke proizvoda, isključivo i jedino ukoliko je Kupac isti koristio u skladu sa odredbama iz Jamstvenog lista..
Prodavatelj je dužan osposobiti uređaj u funkciju u razumnom i primjerenom roku koji se određuje temeljem svih okolnosti određenog slučaja, odnosno, cijeneći sve okolnosti vezane za neispravan proizvod i njegove konkretne nedostatke.
 

Slanje proizvoda na servis i trošak slanja.
Popravak radi tehničkog nedostatka proizvoda a koje pokriva jamstvo neće stvoriti dodatne troškove potrošaču.
Gastro group d.o.o. će o svom trošku prenesti proizvod do mjesta gdje se treba popraviti, odnosno zamijeniti te popravljeni odnosno zamijenjeni proizvod vratiti potrošaču.
 

 

Izlazak servisera na teren radi popravka proizvoda.
Gastro group d.o.o. nije u obvezi poslati tehničku podršku na adresu kupca da popravi proizvod, ako procjeni da se isti proizvod nakon popravka mora određeno vrijeme testirati u servisu radi sveopće sigurnosti.

Zamjena proizvoda u jamstvenom roku.
U slučaju da se usljed neispravnosti proizvod zamjenjuje novim, ili se vrši povrat uplaćenih sredstava, Kupac je dužan bez odlaganja omogućiti Prodavatelju stupanje u posjed nad oštećenim proizvodom, nakon kojeg se Prodavatelj obavezuje poslati Kupcu novi proizvod, ili izvršiti povrat uplaćenih sredstava.


Sudski sporovi.
Prodavatelj i Kupac će moguće sporove svim silama nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, Kupac može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili podnijeti prijedlog za mirenje ovlaštenim Centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a pred centrima za mirenje sukladno Zakonu o mirenju i Pravilnika o mirenju odabranog centra za mirenje. U slučaju spora pred sudom je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.